(X & ◊)

Proč se snažit vytvořit stroj, který by simuloval mysl dospělého člověka? Neměli bychom se spíše pokusit vytvořit stroj simulující mysl dítěte? Pokud bychom tento stroj posléze náležitě vzdělávali, získali bychom tak mozek dospělého člověka.

Nemůžeme očekávat, že dobrý dětský stroj najdeme na první pokus. Musíme experimentovat s výukou jednoho takového stroje a pozorovat, jak dobře se učí. Pak můžeme vyzkoušet další a zjistit, jestli je lepší, nebo horší. [Zjevně existuje spojitost mezi tímto procesem a evolucí…] Můžeme však doufat, že tento proces bude časově úspornější než evoluce. Přežití těch nejzdatnějších je pomalou metodou, jak zjistit, co je výhodnější. S uplatněním vlastní inteligence by experimentátor měl být schopen proces urychlit. Stejně důležitá je skutečnost, že si experimentátor nebude muset vystačit s nahodilými mutacemi. Pokud dokáže příčinu nějaké slabiny, bude pravděpodobně schopen vymyslet takový druh mutace, který tuto slabinu následně odstraní.

Instead of trying to produce a programme to simulate the adult mind, why not rather try to produce one which simulates the child’s? If this were then subjected to an appropriate course of education one would obtain the adult brain.

We cannot expect to nd a good child machine at the first attempt. One must experiment with teaching one such machine and see how well it learns. One can then try another and see if it is better or worse. There is an obvious connection between this process and evolution. . . . One may hope, however, that this process will be more expeditious than evolution. The survival of the ttest is a slow method for measuring advantages. The experimenter, by the exercise of intelligence, should be able to speed it up. Equally impor- tant is the fact that he is not restricted to random mutations. If he can trace a cause for some weakness he can probably think of the kind of mutation which will improve it.

Alan Turring, Computing Machinery and Intelligence

Reklamy